Handelsbetingelser for Nordic Stone Care

FLISERENS

Vi informerer i god tid om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er der ingen hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til belægningen som skal renses samt vandforsyning. Er der i den forbindelse, noget som vi bør være opmærksomme på, er det derfor vigtigt, at du informerer os om dette.

Alt skal fjernes fra det areal, der skal renses inden vi kommer. Det gælder havemøbler, krukker biler og lign.
Vi skal have adgang til vand, helst en udendørshane. Såfremt der ikke er en udendørshane, skal vi informeres om dette hurtigst muligt, og inden vi kommer.
Vi skal kunne parkere tæt på huset, så vores bil ikke har mere end 40 meter til det fjerneste areal samt vandhane.
Fjern evt. selv en del af ukrudtet. Især det med rødder, og sørg for at arealet er frit for græskanter, buske, blomster og bede.

AFBESTILLING

Vi planlægger vores opgaver ved vores kunder præcist og optimalt, så vores logistik er god. Det, så vi i sidste ende kan have fordelagtige priser. Det betyder, at såfremt du afbestiller, har vi allerede brugt en del tid på at forbedrede os, og har måske afvist en anden kunde. Derfor koster en afbestilling:

 • 300,00 efter accept af tilbud.
 • 700,00 5 arbejdsdage inden udførelse.
 • 1200,00 2 dage inden udførelse.

BETALING

Efter opgaven er udført, fremsendes faktura på mail. Betalingsfristen er 8 dage. Det er muligt at betale kontant, men kun ved særlig aftale.

SLANGER OG TILKOBLING TIL HUSET

Såfremt der ikke forefindes en udvendig vandhane, har vi mulighed for, at koble os på den en indvendig vandhane. Dette er dog på kundes eget ansvar. Nordic Stone Care Fliserens kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse med tilkobling af vandslanger inde i huset. Det er kundes ansvar, at sørge for, at samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen. Såfremt vi er nødsaget til at have højtryksslanger gennem huset påhviler ansvaret ligeledes kunden.

PRIS / OPMÅLING:

Når der bestilles et tilbud hos Nordic Stone Care fliserens, har vi mulighed for at udføre en opmåling via satellitbilleder. Og vi kan derfor fremsende et tilbud med det samme. Såfremt tilbuddet accepteres, foretager vi en kontrolopmåling ved ankomst på adressen. Det er kontrolopmålingen som er gældende. Er kontrolopmålingen indenfor 20 % af det fremsendte tilbud, fortsætter vi arbejdet uden at kontakte kunden. Er kontrolopmålingen derimod udenfor 20% af det fremsendte tilbud, kontakter vi kunden inden vi foretager os yderligere.

GARANTIORDNING:

Vi tilbyder op til 10 års garanti mod flisepest på fliserens med imprægnering. Det indebærer et årligt garantieftersyn, hvor vi kommer forbi kunden og efterbehandler fliserne. Der gælder særlige vilkår for vores garantiordning. For at opretholde garantien skal garantieftersynet bestilles hvert år. Garantien dækker ny flisepest, og skulle der mod forventning opstå noget, kommer vi forbi og efterbehandler uden beregning. Fliserne vil i mange tilfælde have et svagt grønligt skær i løbet af efteråret. Dette dækker garantiordningen ikke.

UDSKRIDNING AF FLISER:

Der er med tiden risiko for at flisebelægningen kan skride ud. Dette kan Nordic Stone Care, ikke holdes ansvarlig for. Udskridningen kan skyldes rødder, skybrud mm. En fliserens kan ikke forsage en udskridning. Men da mos og ukrudt fjernes mellem fliserne, vil man tydeligere kunne se, hvis fliserne har rykket sig over tid.

VANDINDTRÆNGNING I FORBINDELSE MED FLISERENS:

Nordic Stone Care påtager sig ikke ansvar for evt. vandindtrængning i al sin helhed i forbindelse med udførelse af fliserens. Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder i facaden i det område hvor der udføres fliserens. Ligeledes gælder overstående i forbindelse med kælder, skakter o.lign.

EL OMKRING HUS

Det er kundes ansvar, at alt el i det område som fliserenses, er forsvarligt beskyttet eller fjernet. Det gælder f.eks. overvågningsudstyr, sensorer o.lign. Det må forventes at området omkring belægningen vil blive udsat for vand, og Nordic Stone Care, påtager sig ikke ansvaret for evt. skader i den forbindelse.

RENGØRING:

Efter en fliserens, kan der være jord, sand o.lign. på ruder og facader omkring den belægning som er blevet renset. Vi skyller efter, så godt vi kan, mens vi er der. Men det kan være nødvendigt at der skylles efter en ekstra gang, når det hele er tørt. Det står kunden selv for, såfremt det er nødvendigt. Der må påregnes en vinduespudsning efter fliserensen.

DRÆN & KLOAKERING:

Det kan ikke undgås, at noget af det ukrudt, mos og jord, som fjernes mellem fliserne, vil løbe i dræn eller kloakering. Typisk er dette ikke et problem. Men det er kundens ansvar, at sikre at kloakering og dræn kan holde til den øgede belastning. Sørg for at informere os på forhånd, hvis dræn eller kloakering let tilstoppes.

OVERDÆKKEDE AREALER / KALKAFLEJRINGER:

Fliser der ligger under overdækkede arealer, udsættes ikke for syreregn og nedbør. Det gør, at de ikke slides på samme måde, som dem der ikke er overdækket. Der vil derfor være en nuanceforskel. Det har intet med fliserensning at gøre. Kalkaflejringer forekommer også steder hvor der er overdækket, typisk på nyere sten. Når stenene bliver lagt er der kalk i betonen. Dette skylles væk med tiden. Men ved et overdækket areal er der ingen nedbør, og det betyder at der stadig kan være kalk i betonen. Når det renses kan det fremkomme. Det vil med tiden fortage sig. Og man kan fremme processen ved at vande det pågældende område. Det har intet at gøre med fliserensen eller de produkter der benyttes.

FLÆKKEDE FLISER:

Vores fliserensning er nøje indstillet med tryk og vandmængde, til at rense fliserne på en så skånsom måde som muligt. Fliser vil ikke normalt flække af en fliserens. Når skidt, alger, flisepest og mos afrenses vil man kunne se evt. revner i fliserne. De har typisk altid været der, evt. kan der være tale om en frostsprængning, men de kommer først til syne efter en fliserensning. Nordic Stone Care kan ikke holdes ansvarlig for flækkede fliser.

TAGRENS

Vi informerer i god tid om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er der ingen hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til taget som skal renses samt vandforsyning. Er der i den forbindelse, noget som vi bør være opmærksomme på, er det derfor vigtigt, at du informerer os om dette. Det er vigtigt at vi har fri adgang til taget, og skulle der være nogen forhindringer, der gør at vi ikke kan sprøjte taget fra jorden, er det kundes ansvar at informere om dette på forhånd.

BETALING

Efter opgaven er udført, fremsendes faktura på mail. Betalingsfristen er 8 dage. Det
er muligt at betale kontant, men kun ved særlig aftale.

SLANGER OG TILKOBLING TIL HUSET

Såfremt der ikke forefindes en udvendig vandhane, har vi mulighed for, at koble os
på den en indvendig vandhane. Dette er dog på kundes eget ansvar.
Nordic Stone Care kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse
med tilkobling af vandslanger inde i huset. Det er kundes ansvar, at sørge for, at
samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen.
Såfremt vi er nødsaget til at have højtryksslanger gennem huset påhviler ansvaret
ligeledes kunden.

PRIS / OPMÅLING

Når der bestilles et tilbud hos Nordic Stone Care, har vi mulighed for at
udføre en opmåling via satellitbilleder. Og vi kan derfor fremsende et tilbud med det samme. Med mindre andet er aftalt, er det den gældende pris på udførelsen af
opgaven.

OPSUGNING AF RENSEMIDDEL

Vi suger som hovedregel altid al rensemiddel op og genbruger det. Såfremt kundes
afløb går ud til sø, bæk eller andet, hvor der er levende organismer, skal vi informeres
om dette. Såfremt kunden har separat kloakering, SKAL der suges op. Det er derfor
vigtigt, at du informerer os om dette.
Ved fælles kloakering er vores overskydende rensemiddel godkendt til at løbe i.

VANDINDTRÆNGNING I FORBINDELSE MED TAGRENS:

Nordic Stone Care påtager sig ikke ansvar for evt. vandindtrængning i al sin
helhed i forbindelse med udførelse af tagrens. Det er kundens ansvar, at der ikke er
utætheder i facaden i det område hvor der udføres fliserens. Ligeledes gælder
overstående i forbindelse med kælder, skakter o.lign.

EL OMKRING HUS:

Det er kundes ansvar, at alt el i det område som tagrenses, er forsvarligt beskyttet
eller fjernet. Det gælder f.eks. overvågningsudstyr, sensorer o.lign. Det må forventes
at området omkring taget vil blive udsat for vand, og Nordic Stone Care,
påtager sig ikke ansvaret for evt. skader i den forbindelse.

HAVEMØBLER, KRUKKER OG BLOMSTER:

Det er kundes ansvar at fjerne havemøbler, krukker, blomster o.lign. omkring taget.
Vi benytter algemidlet Neutralon, som er 100% bionedbrydeligt. Det dræber hverken
blomster eller andre planter. Der kan dog forekomme små misfarvninger på blade
o.lign., hvilket vi ikke påtager os ansvar for.

RENGØRING:

Efter en tagrens, kan der være jord, sand o.lign. på ruder og facader omkring det tag
som er blevet renset. Vi skyller efter, så godt vi kan, mens vi er der. Men det kan
være nødvendigt at der skylles efter en ekstra gang, når det hele er tørt. Det står
kunden selv for, såfremt det er nødvendigt. Der må påregnes en vinduespudsning
efter tagrensen.

TAGRENDER, DRÆN OG KLOAK:

Vi tager ikke ansvar for tilstoppede tagrender, dræn eller kloakering. Det er kundes
ansvar, at disse kan holde til den øgede belastning i forbindelse med en tagrens.

FLÆKKEDE TAGSTEN OG TILSTAND EFTER RENSNING:

Vores tagrensning er nøje indstillet med tryk og vandmængde, til at rense taget på en
så skånsom måde som muligt. Tagsten vil ikke normalt flække af en tagrens. Når
skidt, alger, flisepest og mos afrenses vil man kunne se evt. revner i tagsten. De har
typisk altid været der, evt. kan der være tale om en frostsprængning, men de kommer
først til syne efter en tagrensning. Nordic Stone Care kan ikke holdes
ansvarlig for flækkede tagsten.
Tagstenene ændre porøsitet med tiden, og her vil man på samme måde, se den reele
tilstand, når skidt, alger og mos bliver afrenset.

FACADERENS

Vi informerer i god tid om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er der
ingen hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til facaden som skal renses samt
vandforsyning. Er der i den forbindelse, noget som vi bør være opmærksomme på, er
det derfor vigtigt, at du informerer os om dette.

BETALING:

Efter opgaven er udført, fremsendes faktura på mail. Betalingsfristen er 8 dage. Det
er muligt at betale kontant, men kun ved særlig aftale.

SLANGER OG TILKOBLING TIL HUSET:

Såfremt der ikke forefindes en udvendig vandhane, har vi mulighed for, at koble os
på den en indvendig vandhane. Dette er dog på kundes eget ansvar.
Nordic Stone Care kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse
med tilkobling af vandslanger inde i huset. Det er kundes ansvar, at sørge for, at
samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen.
Såfremt vi er nødsaget til at have højtryksslanger gennem huset påhviler ansvaret
ligeledes kunden.

PRIS / OPMÅLING:

Når der bestilles et tilbud hos Nordic Stone Care, har vi mulighed for at
udføre en opmåling via satellitbilleder. Og vi kan derfor fremsende et tilbud med det
samme. Med mindre andet er aftalt, er det den gældende pris på udførelsen af
opgaven.

VANDINDTRÆNGNING I BYGNINGEN:

Nordic Stone Care påtager sig ikke ansvar for evt. vandindtrængning i al sin
helhed i forbindelse med udførelse af facaderens. Det er kundens ansvar, at der ikke
er utætheder i facaden i det område hvor der udføres fliserens. Ligeledes gælder
overstående i forbindelse med kælder, skakter o.lign.

EL OMKRING HUS:

Det er kundes ansvar, at alt el i det område som tagrenses, er forsvarligt beskyttet
eller fjernet. Det gælder f.eks. overvågningsudstyr, sensorer o.lign. Det må forventes
at området omkring facaden vil blive udsat for vand, og Nordic Stone Care,
påtager sig ikke ansvaret for evt. skader i den forbindelse.

RENGØRING:

Efter en facaderens, må der påregnes en vinduespudsning.

TAGRENDER, DRÆN OG KLOAK:

Vi tager ikke ansvar for tilstoppede tagrender, dræn eller kloakering. Det er kundes
ansvar, at disse kan holde til den øgede belastning i forbindelse med en facaderens.

TILSTAND EFTER RENSNING:

Vores facaderens er nøje indstillet med tryk og vandmængde, til at rense facaden på
en så skånsom måde som muligt. Når skidt, alger, flisepest og mos afrenses vil man
kunne se evt. revner i facaden. De har typisk altid været der, evt. kan der være tale
om en frostsprængning, men de kommer først til syne efter en facaderens.
Nordic Stone Care kan ikke holdes ansvarlig for tilstanden på facaden,
murværk eller fuger efter en facaderens. Facaden ændrer porøsitet med tiden. Og her
vil man først se den reelle tilstand, når skidt, alger og mos bliver afrenset. Kunden vurderer, at facaden kan holde til en evt. afrensning og imprægnering.
Nordic Stone Care, kan ikke holdes til ansvar for tilstanden af facaden efter
afrensningen.

TILSTAND EFTER RENSNING:

Vores facaderens er nøje indstillet med tryk og vandmængde, til at rense facaden på
en så skånsom måde som muligt. Når skidt, alger, flisepest og mos afrenses vil man
kunne se evt. revner i facaden. De har typisk altid været der, evt. kan der være tale
om en frostsprængning, men de kommer først til syne efter en facaderens.
Nordic Stone Care kan ikke holdes ansvarlig for tilstanden på facaden,
murværk eller fuger efter en facaderens. Facaden ændrer porøsitet med tiden. Og her
vil man først se den reelle tilstand, når skidt, alger og mos bliver afrenset. Kunden vurderer, at facaden kan holde til en evt. afrensning og imprægnering.
Nordic Stone Care, kan ikke holdes til ansvar for tilstanden af facaden efter
afrensningen.

IMPRÆGNERING & SERVICEORDNING:

Hensigten med en imprægnering er først og fremmest, at stoppe algevæksten. Det
klares med årlig / årlige servicebehandlinger, alt afhængig af algevæksten i området.
På den måde kan fliser, tag og facade holdes fir for alger, skidt, lav, mos og flisepest.
En sidegevinst er hurtigere tørretid, generel afvisende overflade.

 

Prismatch:

Vi matcher laveste pris hos konkurrerende firmaer.

Nordic Stone Care tilbyder altid konkurrencedygtige priser. Med vores Prismatch får du tryghed for aldrig at betale for meget. Vi matcher altid laveste pris på en identisk serviceydelse hos et konkurrerende fima i Danmark. Du kan se listen over dem, vi prismatcher her.

Du er altid velkommen til at tjekke prisen og benytte dig af Prismatch.

Hvordan benytter jeg Prismatch hos Nordic Stone Care?

Kontakt Nordic Stone Care, og fremvis konkurrentens pris. Så matcher vi prisen, når du køber ydelsen. Vi beder dig fremsende relevant dokumentation på konkurrentprisen ved fremvisning af aktuel markedsføring (f.eks. tilbud, annonce eller online markedsføring) eller henvisning til relevant hjemmeside. Tilbuddet skal være gældende i købsøjeblikket og kunne dokumenteres med dato, pris og konkurrentens navn.

 

Hvilke betingelser for Prismatch skal være gældende?

 • Serviceydelsen er identisk. ( fliserens, algebehandling, imprægnering og fugesand )
 • Den identiske serviceydelse sælges lige nu til en lavere pris hos konkurrenten.
 • Gælder ikke ved tidsbegrænsede tilbud, som f.eks. køtilbud, medlemstilbud, åbningstilbud, fødselsdagstilbud, lokale tilbud eller tilbud med begrænset antal.
 • Gælder kun serviceydelsens pris.

Vi prismatcher følgende konkurrenter:

 • Nanostone
 • Dansk fliserens
 • AlgeNord
 • Halbergs
 • Alge-stop
 • Alge-fri
 • Algeexpressen